Ngưỡng vọng Lãnh tụ 19-5
 

Cùng xem hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung những năm cuối đời, ông vẽ ngưỡng vọng về vị Lãnh tụ của dân tộc, qua một bức vẽ thuốc nước 1974.

Những nét màu đơn sắc như tranh thuỷ mặc, miêu tả không gian tĩnh lặng, nơi vĩnh cửu thuộc về mặt nước, bầu trời, cỏ cây, những vật chất khác là thứ yếu.

Ngôi nhà sàn, nơi hội tụ tinh hoa dân tộc, thấp thoáng, ẩn xa, một cách ẩn dụ của nghệ thuật Biểu hiện - Symbolism mà hoạ sĩ đã thực hành cả cuộc đời sáng tạo nghệ thuật.

(Cát Khánh viết theo FB của Art Dealer - Philip Nguyễn Đức Tiến, 19-5-2024)