Môi giới lô 16 tranh hoạ sĩ Lưu Văn Sìn khoá Đông Dương (1931-1936).  Vẽ giai đoạn cuối 1960 tới cuối 1970.
- 1 tranh sơn dầu trên toan (kt 60x80 cm);
- 4 tranh sơn dầu trên bìa (kt 39x26 cm) ;
- 11 tranh bột màu trên giấy (kt từ 21 cho tới 60 cm mỗi chiều)
Giá cực tốt. Xem tranh tạo phòng tranh khu biệt thự Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

ART DEALER - PHILIP NGUYỄN
C villa, ciputra, west lake
Tel: 039 2222 963