Đầu tư vào nghệ thuật - Kinh doanh khác biệt

Tôi là người sưu tập nghệ thuật, là người tài trợ cho các nghệ sĩ và xây dựng các dự án nghệ thuật, là tác giả của nhiều tin, bài nghiên cứu về nghệ thuật trên Tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về học thuật tôi có những kiến thức nhất định của thị trường nghệ thuật trong nước và thế giới bởi vì tôi là cựu học viên học viện Nghệ thuật Sotheby's, Nhà đấu giá Sotheby's, New York. Sau năm năm trải nghiệm và tích lũy, tôi bắt đầu nghề Môi giới Nghệ thuật - Art Dealer.

Khát vọng của tôi đơn giản là giúp cho hoạ sỹ, nhà điêu khắc, nhà sưu tập và khách hàng sưu tập nghệ thuật được giao dịch trực tiếp với nhau tại "chợ" có tên artdealer.vn. Tôi đảm bảo rằng khi khách hàng mua các tác phẩm nghệ thuật thông qua chợ này sẽ nhận được sự minh bạch về nguồn gốc tác phẩm và luôn rẻ hơn 5%-25% so với khi mua trực tiếp từ các nghệ sỹ hoặc trên thị trường tranh hiện nay. 

Trân trọng cảm ơn!