Contact us
spacer

Artist`s Life


Steve P. Jobs & Apple Inc., have spent billion dollar to change his aesthetic philosophies into iPod, iPhone, iPad. The huge media corporations spend billion dollar to talk about them. I spend many years to talk about these philosophies through a unique art collection.

 

Art Investment - Different Business 

I am an art collector, an art sponsored person, an art projector, an organizer of a private art auction event, an art writer and I am a former student of Sothebys Institute of Art, Sotheby's house, New York. I start to run my business as an art dealer in Hanoi, Vietnam. Help Vietnamese people building their wealth and culture level through owning the artworks that is my career's ambitious.

 

Đầu tư vào nghệ thuật - Kinh doanh khác biệt

Tôi là nhà sưu tập nghệ thuật , là người tài trợ cho các nghệ sĩ và xây dựng các dự án nghệ thuật, là tác giả của nhiều tin, bài nghiên cứu về nghệ thuật và là cựu học viên học viện Nghệ thuật Sotheby's, Nhà đấu giá Sotheby's, New York. Sau năm năm trải nghiệm và tích lũy, tôi bắt đầu nghề Môi giới Nghệ thuật - Art Dealer. Khát vọng của tôi là sẽ giúp người Việt Nam ta tích luỹ được của cải thông qua sở hữu các tác phẩm nghệ thuật theo cách mà những người giàu có đã và đang làm.