Contact us
hide all paintings
spacer
A Peaceful Moment - Bình yên, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
A Moment of Silence - Khoảng lặng, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Minh Châu (1969), 2014
Sunrise by Window - Nắng sớm, oil on canvas, 100x120cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
Purple Flowers - Hoa tím, oil on canvas, 60x80cm, artist Đinh Châu Minh (1969) 2013
The Red Sails - Cánh buồm đỏ, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
Still life 5 - Tĩnh vật 5, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
A White Small House - Ngôi nhà nhỏ màu trắng, oil on canvas, 80x160 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
The Orchid Garden - Vườn lan, oil on canvas, 100x150 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
Pianist - Nghệ sỹ piano, oil on canvas, 80x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
Still life 4 - Tĩnh vật 4, oil on canvas, 80x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
Mother and Daughter - Mẹ và Con gái, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
A Water Stream in The Sunrise - Con nước buổi sớm, oil on canvas, 50x50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
A Moment of Autumn - Cảm hứng mùa thu, oil on canvas, 80x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
The Flowers - Hoa trong vườn, oil on canvas, 120x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
Still life 3 - Tĩnh vật 3, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
Still life 2 - Tĩnh vật 2, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
The teenage girls on beach - Biển và các thiếu nữ, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
Charming - Thiếu nữ làm duyên, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
A Girl, The Flowers & A Book - Thiếu nữ, Hoa & Sách, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
The Teenage Years - Tuổi trăng tròn, oil oncanvas, 60x70cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
The Mirror - Chiếc gương, oil on canvas, 80x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
A Little Girl & a Cat - Bé & Mèo, oil on canvas, 50x50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
Seine River - Sông Sen, Paris, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
The Sisters - Chị Em, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
The feeling of Music - Say mê, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
The Wind - Gió, oil on canvas, 60x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
Still life 1, oil on canvas, 70x90 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
The Spring Garden - Vườn xuân, oil on canvas, 135 x 250 cm, atist Đinh Châu Minh (1969), 2012
The Roses - Hoa hồng, oil, 50 x 50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
A bride - Cô dâu, oil on canvas, 80 x 80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
spacer
spacer
spacer
prev
next
 • A Peaceful Moment - Bình yên, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  A Peaceful Moment - Bình yên, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013 

  Code: AD.DCM1

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A Moment of Silence - Khoảng lặng, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Minh Châu (1969), 2014
  enlarge
  Description

  A Moment of Silence - Khoảng lặng, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Minh Châu (1969), 2014

  Code: AD.DCM2

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Sunrise by Window - Nắng sớm, oil on canvas, 100x120cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

   

  Sunrise by Window - Nắng sớm, oil on canvas, 100x120cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM3

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Purple Flowers - Hoa tím, oil on canvas, 60x80cm, artist Đinh Châu Minh (1969) 2013
  enlarge
  Description

  Purple Flowers - Hoa tím, oil on canvas, 60x80cm, artist Đinh Châu Minh (1969) 2013

  Code: AD.DCM4

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Red Sails - Cánh buồm đỏ, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
  enlarge
  Description

  The Red Sails - Cánh buồm đỏ, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012

  Code: AD.DCM6

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Still life 5 - Tĩnh vật 5, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  Still life 5 - Tĩnh vật 5, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM7

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A White Small House - Ngôi nhà nhỏ màu trắng, oil on canvas, 80x160 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
  enlarge
  Description

  A White Small House - Ngôi nhà nhỏ màu trắng, oil on canvas, 80x160 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012

  Code: AD.DCM9

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Orchid Garden - Vườn lan, oil on canvas, 100x150 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

  The Orchid Garden - Vườn lan, oil on canvas, 100x150 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014

  Code: AD.DCM10

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Pianist - Nghệ sỹ piano, oil on canvas, 80x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
  enlarge
  Description

  Pianist - Nghệ sỹ piano, oil on canvas, 80x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012

  Code: AD.DCM12

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Still life 4 - Tĩnh vật 4, oil on canvas, 80x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  Still life 4 - Tĩnh vật 4, oil on canvas, 80x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM13

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Mother and Daughter - Mẹ và Con gái, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

  Mother and Daughter - Mẹ và Con gái, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014

  Code: AD.DCM14

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A Water Stream in The Sunrise - Con nước buổi sớm, oil on canvas, 50x50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
  enlarge
  Description

  A Water Stream in The Sunrise - Con nước buổi sớm, oil on canvas, 50x50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012

  Code: AD.DCM15

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A Moment of Autumn - Cảm hứng mùa thu, oil on canvas, 80x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  A Moment of Autumn - Cảm hứng mùa thu, oil on canvas, 80x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM16

   

   

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Flowers - Hoa trong vườn, oil on canvas, 120x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  The Flowers - Hoa trong vườn, oil on canvas, 120x100 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM17

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Still life 3 - Tĩnh vật 3, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  Still life 3 - Tĩnh vật 3, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM18

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Still life 2 - Tĩnh vật 2, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  Still life 2 - Tĩnh vật 2, oil on canvas, 60x80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM19

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The teenage girls on beach - Biển và các thiếu nữ, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012
  enlarge
  Description

  The teenage girls on beach - Biển và các thiếu nữ, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012

  Code: AD.DCM23

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Charming - Thiếu nữ làm duyên, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  Charming - Thiếu nữ làm duyên, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM24

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A Girl, The Flowers & A Book - Thiếu nữ, Hoa & Sách, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

  A Girl, The Flowers & A Book - Thiếu nữ, Hoa & Sách, oil on canvas, 60x70 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014

  Code: AD.DCM25

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Teenage Years - Tuổi trăng tròn, oil oncanvas, 60x70cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  The Teenage Years - Tuổi trăng tròn, oil on canvas, 60x70cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM 28

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Mirror - Chiếc gương, oil on canvas, 80x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  The Mirror - Chiếc gương, oil on canvas, 80x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM 29

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A Little Girl & a Cat - Bé & Mèo, oil on canvas, 50x50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

  A Little Girl & a Cat - Bé & Mèo, oil on canvas, 50x50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM 31

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Seine River - Sông Sen, Paris, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

  Seine River - Sông Sen, Paris, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM32

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Sisters - Chị Em, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

   

  The Sisters - Chị Em, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014

  Code: AD.DCM33

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The feeling of Music - Say mê, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

   

  The feeling of Music - Say mê, oil on canvas, 50x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014

  Mã tranh: AD.DCM34

  A private collection

   

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Wind - Gió, oil on canvas, 60x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

   

  The Wind - Gió, oil on canvas, 60x60 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM35

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • Still life 1, oil on canvas, 70x90 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

   

  Still life 1, oil on canvas, 70x90 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013

  Code: AD.DCM39

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Spring Garden - Vườn xuân, oil on canvas, 135 x 250 cm, atist Đinh Châu Minh (1969), 2012
  enlarge
  Description

   The Spring Garden - Vườn Xuân, oil on canvas, two panels, 135x250 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2012

  Code: AD.DCM40

   

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • The Roses - Hoa hồng, oil, 50 x 50 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2014
  enlarge
  Description

  The Roses - Hoa hồng, oil on canvas, 50 x 50 cm, atist Đinh Châu Minh (1969), 2014

  Code: AD.DCM45

  Collections
  Đinh Châu Minh
 • A bride - Cô dâu, oil on canvas, 80 x 80 cm, artist Đinh Châu Minh (1969), 2013
  enlarge
  Description

   A bride - Cô dâu, oil on canvas, 80 x 80 cm, atist ĐInh Châu Minh (1969) 2013

  Code: AD.DCM46

  Collections
  Đinh Châu Minh